أنت الآن في أسهل منصة إنترنت لمساعدتك على اتخاذ قرارك بشأن الدراسة في الخارج.


YLSY bursu, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya üniversitelerinde görevlendirilmek üzere, nitelikli eğitim almış personel ihtiyacını karşılamaya yönelik, belirli kriterleri sağlayan kişilerin İngiltere ,Amerika, Kanada, Almanya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Çin, Danimarka, İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Japonya, Hong Kong, Güney Afrika, Güney Kore, İtalya, İspanya, İsrail, Fransa, Norveç, Singapur, İrlanda, Avusturya ve Avustralya gibi her yıl kılavuzda belirtilen ülkelerde görecekleri lisanüstü ve/veya doktora eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklendiği bir burstur.

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 2. Dört yıllık eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak.
 3. Son 3 yılda ALES’ten 75 puan almış olmak.
 4. Lisans mezuniyet notu 4 üzerinden 2.5 veya 100 üzerinden 65 değerinde olmak.
 5. 30 yaşını doldurmamış olmak.
 6. Kınama cezasından daha ağır bir ceza almamış olmak.
 7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamakSağlık durumu yurtdışında eğitim görmeye uygun olmak.

Geçmiş yıllardaki başvuru tarihleri göz önüne alındığında, her yıl Temmuz-Ağustos ayları içerisinde başvurular kabul edilmektedir. Başvuru tarihleri MEB resmi web sitesinden https://yyegm.meb.gov.tr duyurulmaktadır ve başvurular yine MEB internet sitesinden online olarak yapılmaktadır.

İlan edilen kontenjan sayısının en fazla 3 katı kadar aday ALES puanlarının 40%’ı ve lisans ortalamalarının 20%’si dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre sözlü sınava girmeye hak kazanır

Başvurular REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) http://rebus.meb.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Adayların ilk olarak ilgili alanlara, Güvenlik kodu, T.C Kimlik numarası, kimlik seri numarası ve bir yakınının (anne,baba, eş ya da çocuk) T.C kimlik numarası bilgilerini yazarak bu bilgileri sisteme kaydetmeleri gerekmektedir. Daha sonra başvuru ücreti olan 50 TL’nin tüm banka kartları/kredi kartları ile https://ödeme.meb.gov.tr adresinden ya da T.C Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının ATM ya da internet bankacılığı kanalları kullanılarak YLSY BAŞVURU ÜCRETİ adı ile yatırılması gerekmektedir.

YLSY Başvuruları 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir;

1)  İlk aşamada adayların, MEB tarafından yayınlanan başvuru yapılabilecek lisans alanları ve tercih edilebilecek lisansüstü öğrenim alanlarını gösteren tablodan, mezun oldukları lisans alanı karşısında yer alan lisansüstü öğrenim alanlarından en fazla 30 tercih yapmaları gerekmektedir.

Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için ALES puanı ve tercih sıralaması önem kazanmaktadır. Bu sebeple, en çok eğitim alınmak istenen alandan başlayarak tercih sıralaması yapılmasına özen gösterilmelidir.

2)Daha sonra, ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday,  ALES puan sıralaması ve

lisansüstü öğrenim grubu tercihlerine göre sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav sonrasında,  ALES puanının 40%’ı, sözlü sınavın 40%’ı ve diploma notunun 20%‘si  esas alınarak yapılan YLSY puan hesaplamasında 70 ve üzerinde puan alan adaylar, sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubu için açılan kurum kontenjanlarından en fazla 30 tercih yapmaya hak kazanırlar. Adaylar, YLSY puan sıralamasına göre söz konusu kurum kontenjanlarına yerleştirilirler. Puan eşitliği durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Evet, adaylar tercih süresi içerisinde tercihlerinde yapacakları değişiklikleri https://rebus.meb.gov.tr adresinden bakanlığa bildirebilmektedir.

Adayların kurum yerleştirmeleri yapıldıktan sonra, kurum değişikliği yapma hakları yoktur.

Sözlü sınav ile ilgili duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden ve adayların sözlü sınav bilgilendirmeleri ise REBUS https://rebus.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

-T.C Nüfüs cüzdanı/kimlik belgesi, sürücü belgesi ya da süresi geçerli pasaport
-Sözlü sınav giriş belgesi (REBUS’ta http://rebus.meb.gov.tr adresindeki kişisel sayfanızdan temin edebilirsiniz)
-Aday bilgi formu ( http://yyegm.meb.gov.tr  adresinde yapılacak duyurudan temin edebilirsiniz)

- Alan bilgisi (20)
- İletişim becerisi ve ikna yeteneği (20)
- Bir konuyu kavrama ve özetleme (20)
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgisi(20)
- Akademik çalışmalara olan ilgisi (20) alanlarında bakanlık tarafından belirlenen sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Sözlü sınav sonuçları REBUS https://rebus.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Adayların, sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı tarihi takibeden ilk 5 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ve 20 TL ‘’Sınav İtiraz Ücreti’ni ilgili bankalara yatırarak Bakanlığa itirazda bulunma hakkı vardır.. İtiraz sonuçları 10 iş günü içerisinde karara bağlanır.

Sözlü sınav sonrasında,  ALES puanının 40%’ı, sözlü sınavın 40%’ı ve diploma notunun 20%‘si  esas alınarak yapılan YLSY puan hesaplamasında 70 ve üzerinde puan alan adaylar, sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubu için açılan kurum kontenjanlarından en fazla 30 tercih yapmaya hak kazanırlar. Adaylar, YLSY puan sıralaması ve tercihlerine göre söz konusu kurum kontenjanlarına yerleştirilirler. Puan eşitliği durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. (son 2 yıl içerisinde alınmış YDS yada ÖSYM tarafından tanınan yabancı dil sınavları)

Tercih süresi, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık tarafından açıklanmaktadır.

Kontenjanlara yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben,  Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda yerleştirme yapılamayan kontenjanlar için, ek yerleştirme yapabilir. Kontenjan yerleştirme işlemlerine ait duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

1- REBUS bilgi girişi (http://rebus.meb.gov.tr adresinde öğrencinin kişisel Sayfasındaki ‘’Bilgi girişi, Bilgi Formu girişi ve İletişim bilgilerinin doldurulup Kaydedilmesi gerekmektedir. 

2- Belge Teslim Dilekçesi (1 adet)

Bakanlık tarafından bu kapsamda yapılan istenen belgeler duyurusunda yer almakta olup, imzalanarak teslim edilmesi gerekmektedir

3- Öğrenci Bilgi Formu (1 adet)

İstenen belgeler duyurusunda yer alan forma son 6 ay içerisinde çekilen fotoğraf yapıştırılıp imzalandıktan sonra teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Lisans mezuniyet belgesi veya Lisans diploması (1 adet, aslı veya onaylı fotokopisi)

5- Not döküm çizelgesi (1 adet, Aslı veya onaylı fotokopisi)

6- Taahhüt/yüklenme senedi (1 asıl, bir fotokopi- fotokopi için onay işlemi gerekmemektedir.)

Bakanlık tarafından bu kapsamda yapılan istenen belgeler duyurusunda yer almakta olup gerekli bilgiler doldurulduktan sonra noter tarafından onaylanması gerekmektedir. 

7- Kefalet senedi (1 adet, 1 asıl 1 fotokopi- fotokopi için onay işlemi gerekmemektedir.)

Bakanlık tarafından bu kapsamda yapılan istenen belgeler duyurusunda yer almakta olup gerekli bilgiler doldurulduktan sonra noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

8- Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

Nüfus Müdürlüğü ya da e-devlet üzerinden alınacak güncel tarihli belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisidir.

9- Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

Kefillerin, işyerlerinden veya üye oldukları meslek kuruluşlarından alacakları güncel tarihli belgenin aslı veya onaylı fotokopisidir.

* Devlet Memuru kefillerin çalışma belgesi üzerinde  göreve başlama yılı ve hizmet süresini belirtilmelidir.

*Serbest Meslek sahibi kefiller için baro, meslek odası birlik gibi bir kuruluşta üyeliğinin devam ediyor olması koşulu ile güncel tarihli 3 yıllık üye kaydı olduğunu gösterir belgedir.

*Emekli ve Serbest Meslek sahibi kefiller için baro, meslek odası birlik gibi bir kuruluşta üyeliğinin devam ediyor olması koşulu ile güncel tarihli 3 yıllık üye kaydı olduğunu gösterir belgedir.

10- Kefillerin hizmet dökümü (1 adet)

Kefillerin, çalışma belgelerine ilave olarak e-devlet üzerinden barkodlu ve güncel tarihli olarak alacakları hizmet döküm belgesidir.

* Devlet Memuru kefiller için primlerin yatırılmakta olduğunu gösteren ve 1 yıllık hizmet dökümünü içeren belgedir.

*SGK’na bağlı olarak bir kuruluşta işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışan kefiller için primlerin yatırılmakta olduğunu gösteren ve 3 yıllık hizmet dökümünü içeren belgedir.

* Serbest Meslek sahibi kefiller için primlerin yatırılmakta olduğunu gösteren ve 3 yıllık hizmet dökümünü içeren belgedir

* Emekli ve Serbest Meslek sahibi kefiller için SGK Destek primlerinin yatırılmakta olduğunu gösteren ve hizmet dökümünü içeren belgedir. (süre sınırı yoktur)

11- Sağlık kurulu raporu ( 1 adet)

*Kamu hastaneleri ya da özel sağlık kuruluşlarından alınacak ve ‘’Yurtdışında öğrenim görmesinde ve Türkiye’nin her yerinde görev almasında herhangi bir sakınca yoktur’’ ifadesinin yer aldığı sağlık kurul raporudur.

12- Askerlik durum belgesi (1 adet)

Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden  alınacak güncel askerlik durumunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisidir.

13- Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

OSYM sisteminde kayıtlı yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısıdır. Herhangi bir onay işlemi gerekmemektedir.

14- Vesikalık fotoğraf ( 1 adet)

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı ve arkasına ad soyad ve T.C kimlik no yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Adayların yukarıdaki belgeleri ‘’ T.C Milli Eğitim bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:21 06500 Yenimahalle Ankara adresine eksiksiz olarak ve istenen sürede ulaştırmaları beklenmektedir. Belgelerin eksik ya da istenen sürede belirtilen adrese ulaşmaması durumunda, adaylar YLSY yerleştirmesi ile ilgili tüm haklarını kaybederler. Bu konu ile ilgili tüm duyurular http:// yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılmaktadır..

 1. Kefiller T.C vatandaşı olmalıdır
 2. Kefillerin yurtiçinde çalışıyor olması gerekir
 3. Kefaletname 2 kefil tarafından imzalanmalıdır
 4. Eşler birbirine kefil olamaz
 5. Eşlerden sadece biri kefil olabilir (diğer eşten noter huzurunda muvafakat alınması gerekmektedir
 6. Mevsimlik ve geçici işçiler kefil olamaz
 7. Emekli kefil kabul edilmez ancak emekli olanlardan; a-) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi yatıranlar kefil olarak kabul edilmektedir. b-) Serbest Meslek sahibi, şirket sahibi/ortağı olanlar meslek odası, baro yada birlik gibi bir kuruluşta üyeliği halen devam ediyor olanlar, en az 3 yıldır üyeliklerinin devam ettiğini belgelendirmeleri halinde kefil olarak kabul edilmektedir.
 8. Devlet memurları (en az 1 yıllık hizmet dökümü sunmaları ve halen çalışıyor olmaları gerekmektedir)
 9. Seçimle iş başına gelenler (Milletvekili, muhtar, belediye başkanı)
 10. Banka çalışanları gibi sosyal güvenlik primleri SGK yerine kurumun kendi sandığına yatan kişiler; primlerinin toplamda en az 3 yıl ve halen yatırıldığını belgelemeleri halinde
 11. SGK’na bağlı bir kuruluşta işçi veya sözleşmeli çalışanlar; primlerinin toplamda en az 3 yıl ve halen yatırıldığını belgelemeleri halinde
 12. Serbest meslek sahipleri; meslek odası, baro yada birlik gibi bir kuruluşta üyeliği halen devam ediyor olanlar, en az 3 yıldır üyeliklerinin devam ettiğini, SGK primlerinin toplamda en az 3 yıl ve halen yatırıldığını belgelemeleri halinde
 13. Çiftçiler; yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde

Kefil olarak kabul edilebilirler.

 1. Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranlar
 2. Başvurularında gerçek dışı ya da eksik bilgi verenler
 3. Daha önce resmi burslu statüde doktora eğitimini tamamlamış olanlar
 4. Resmi burslu statüde eğitimleri devam edenler
 5. 2016,2017,2018 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri yapılmış olanlar
 6. Daha önce bursiyerliğe hak kazandıktan sonra tazminata düşenler
 7. Bakanlıkça istenen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler
 8. Başvuru tarihi itibari ile mecburi hizmet yükümlülüğü olanlar
 9. Terör örgütleri ya da Milli Güvenlik Kurulu tarafından Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgüt ve topluluklara üyelik/irtibatı sebebi ile öğrencilikten ilişiği kesilenler yada kamu görevinden çıkartılanların (öğrenciliğe/göreve iade edilenler hariç) başvuru ve yerleştirmeye ilişkin tüm hakları geçersiz sayılmaktadır.

 

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerden son 2 yıl içerisinde İngilizce ve Almanca dillerinden IELTS 6.0, TOEFL IBT 70 ve TELC Deutsch Gmbh ve diğer Almanca sınavlar B2 ( diğer sınav sonuçlarını YLSY kılavuzunda bulabilirsiniz) puanlarını sağlayamadıkları durumda yurtiçinde 12 aya kadar yabancı dil öğrenimi görebilirler. Öğrencilerin yabancı dil derslerine devamı zorunludur.

Yurtiçi dil eğitimine katılmadan ya da katılarak yukarıdaki maddede belirtilen yeterli dil puanlarına sahip olan öğrencilere talepleri halinde ve Bakanlığın uygun gördüğü takvim çerçevesinde 6 aya kadar yurtdışında yabancı dil öğrenim izni verilmektedir.

Yurtiçi dil kursuna katılmadan yeterli dil puanına sahip olan ve yurtdışı dil öğrenimi almak isteyen öğrencilerin resmi bursiyer statüsü kazandıkları tarihten itibaren en fazla 12 ay içerisinde ilan edilen yurtdışı dil kursu tercihlerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Bu süreyi aşan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Yurtiçi dil kursuna katılarak yurtdışında dil eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler,yurt içi dil kursundan mezun olduktan sonra ilan edilen ilk yurtdışı dil kursu tercihlerinden birine başvurmak zorundadırlar. İlk yurtdışı dil tercihine başvurmayan öğrencilere sonraki başvuruları için izin verilmemektedir.

Öğrenciler, İngiltere’de yurtdışı dil kursları yerine 6 aya kadar, esas öğrenim görecekleri üniversiteler tarafından verilen Pre-Sessional kurslara katılabilmektedirler. Pre-Sessional kurslara katılmak için öğrencilerin yurtdışı dil eğitimi için gerekli dil puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrenim görmek istediğiniz ülkenin dili ve edebiyatı ile ilgili bir bölümden mezunsanız, mezun olduğunuz alan ile ilgili dil eğitimi alamazsınız. 

%100 İngiizce/Almanca eğitim veren üniversiteden mezun olan öğrenciler de yurtiçi dil kursuna katılamazlar. Eğitim dili 100% İngilizce/Almanca olmayan okullardan mezun olan öğrencilerin, okullarından bu konuda alacakları belgeyi yurtiçi dil kabul belgeleri ile birleştirerek REBUS’a yüklemeleri gerekmektedir.

Resmi burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanılan üniversitelerin THE (Times Higher Education), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve/veya QS World University Rankings-Top Universities tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde son 3 yıl içerisindeki alan sıralamasında 60%’lık dilim içerisinde olması gerekmektedir. Bu üniversiteler dışında alınan kabullerin değerlendirmeleri Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı dil kurslarına katılmayacak öğrencilere resmi burslu statüsünü kazanmalarını (yükleme senedi, müteselsil kefil senedi ve diğer evrakların Bakanlık tarafından onaylandığı tarih) takiben, yabancı dil öğrenimine katılan öğrenciler ise, yabancı dil eğitimlerinin tamamlanmasını takiben lisansüstü eğitme başlamaları için gerekli kabulleri almak üzere 6 ay süre verilmektedir. M.E.B tarafından gerekli görüldüğü durumlarda bu süre 6 ay uzatılabilmektedir. Söz konusu süreler dahilinde kabul alamayan öğrencilerin bursluluk hakları iptal olmaktadır.

Bu durumu MEB’na bildirerek 2 döneme kadar aylıksız izin alabilirsiniz. Zorunlu durumlarda bu süre 1 dönem daha uzatılabilir.

Resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri, öğrenimlerine başladıkları tarihten sonra Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Bursluluk hakkı kazanmalarına rağmen eğitimlerine başlamayan öğrencilerin erteleme işlemleri ise öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

1-Bir önceki öğrenime ilişkin mezuniyet belgelerinizin (YLSY yurtiçi dil, yurtdışı dil, yüksek lisans) Bakanlık tarafından REBUS’a yüklenmesi;

**Yurtiçi dil eğitimi için eğitimi tamamladığınıza ya da ayrıldığınıza ilişkin dilekçenizin Bakanlığa ulaşması ve mezuniyet bilgilerinizin REBUS’a işlenmiş olması,

**Yurtdışı dil eğitimi yada Lisans eğitimi için mezuniyet belgeniz ve dilekçenizin Bakanlığa ulaştırılması ve bu bilgilerin Bakanlık tarafından REBUS’a işlenmiş olması gerekir. 

2) Kabul belgesinin öğrenciler tarafından REBUS’a yüklenmesi

Yurtdışına çıkış işlemlerinin başlayabilmesi için en az 2 ay önceden yurtdışı dil eğitimi, lisans ya da doktora öğrenimi kabul belgenizi REBUS’a yüklemeniz gerekmektedir. Kabul belgeleri, REBUS-öğrenci modülü-başvuru işlemleri-kabul belgesi işlemleri sırası ile pdf olarak yüklenebilmektedir. Dilekçe ya da başka yollarla MEB’e ulaştırılmaya çalışılan belgeler kabul edilmemektedir.

** İlk 500 üniversitede eğitim alma şartı bulunan ülkelerde yüksek lisans ya da doktora kabulü alan öğrencilerin, üniversitelerin son 3 yıl içerisinde alan bazlı ya da genel olarak THE, QS yada URAP sıralamasında ilk 500 içerisinde yer aldığını gösteren linki REBUS  kabul belgesi işlemleri içerisinde yer alan ‘’ilk 500 gösterir internet Adresi’’ kısmına eklemeleri gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin kabul belgelerinin yüklenmesine sistem tarafından izin verilmemektedir.

** Öğrencilerin, yurtdışı dil, yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri öncesinde yurtiçi danışman ya da koordinatörlerinden ‘’öğrenime başlama izin belgesi’’ almaları gerekmektedir.

** Yüksek Lisans kabul belgesi yükleme aşamasında olan öğrencileri kabul için kullandıkları Niyet mektuplarını, doktora kabul belgesi yükleme aşamasında olan öğrenciler ise Tez önerilerini REBUS’a yüklemeleri gerekmektedir. Bahsedilen belgeler olmadan öğrencilerin kabul belgeleri işleme alınmamaktadır.

3- Kabul belgelerinin Bakanlık tarafından REBUS üzerinden onaylanması

Kabul belgeleri sisteme yükleme önceliğine göre, Bakanlık tarafından detaylı bir inceleme sonunda onaylanmaktadır.

4- Öğrenim aşamasının Bakanlık tarafından REBUS’a girilmesi

Kabul belgeleri onaylandıktan sonra öğrenim aşamaları ile bilgili bilgiler Bakanlık tarafından REBUS’a kaydedilir.

5-Askerlik İşlemleri

Güncel askerlik durum belgesinin Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

6-Vize Görüşmesi

Vize işlemlerine başlanabilmesi için Kabul belgeleri REBUS üzerinden onaylanması gerekmektedir.

7-REBUS Bütçe randevusu alınması (İlk 2 aylık yurtdışı avans bursu için)

Bütçe randevusu alınabilmesi için yukarıda sayılan 5 maddede belirtilen işlemlerin tamamlanması, vize işlemlerinin olumlu olarak sonuçlanması, bilet rezervasyon işlemlerinin yapılması ve uçuş tarihinin REBUS-öğrenci modülü-başvuru işlemleri-bütçe randevu talebi sekmeleri takip edilerek sisteme girilmesi gerekmektedir.

Randevu tarihi uçuş tarihinden önceki 7. ve 11. günler arasında verilmektedir.

Randevuya gelen öğrencilere ilk 2 aylık yurtdışı avans bursu elden teslim edilmektedir.

8- Harçsız pasaport işlemleri

Harçsız pasaport alım yazısı REBUS-öğrenci modülü-başvuru işlemleri-imzalı evrak talebi sekmelerini takip ederek alınır. Söz konusu belge ile vergi dairesindeki işlemler tamamlanır, pasaport defter bedeli öğrenci tarafından bankaya ödenir ve Emniyet Müdürlükleri pasaport işlemleri birimleri kanalı ile pasaport başvuru işlemleri tamamlanmış olur.

 

Öğrenciler tarafından yapılan vize, dil sınavı, üniversite başvuru vb. masrafların Bakanlık tarafından geri ödenebilmesi için ödeme belgelerinin (banka dekontu, öğrenci adına düzenlenmiş banka onaylı kredi kartı ekstresi, şirket onaylı fatura, anne baba yada eş tarafından öğrenci adına düzenlene ek kredi kartı ekstresi) ödeme dilekçesi ile birlikte MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA”adresine ulaştırılmaları gerekmektedir.

**Öğrencilerin lisans /yüksek lisans eğitimlerine başlama tarihlerini öğrenim yılı başında, başarı belgelerini ise öğrenim yılı sonunda ilgili yurtdışı temsilciliğine veya adına öğrenim gördükleri Kuruma,

**Yükseköğrenimleri sırasında aldıkları ders ve kredilerini içeren ve Bakanlık tarafından hazırlanan forma uygun olarak hazırladıkları öğrenim plan taslağını Ateşelik/Müşavirlik ya da Konsolosluklar aracılığı ile öğrenime başladıkları tarihi takip eden 2 ay içerisinde Bakanlığa ,

**Yaptıkları akademik çalışmaları gösteren raporları yurtdışı akademik danışmanları yada öğrenim gördükleri Üniversite’ye onaylatarak her yıl Ocak ve Haziran aylarında Bakanlık ya da adına öğrenim gördükleri Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. 

Öğrenime başlama tarihi ve öğrenim planlarının Bakanlığa ulaştırılması burs ödemeleri ve askerlik erteleme işlemleri için önem arz etmektedir.

Burs, okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri,yabancı dil sınav ücretleri, kırtasiye masrafları, gidiş ve dönüş uçak biletleri, pasaport harçları yanı sıra gidilen ülkeye göre miktarı belirlenen yaşam masraflarını da kapsar.

Yurtiçinde dil eğitimi süresince aylık 1.000 TL olarak ödenen burstur. Ayrıca, yurtdışından burslu izinli yada Tez çalışması yapmak üzere 1 yıl içerisinde 60 günden fazla yurtiçinde kalan öğrencilere 61. Günden itibaren ödenen burstur. Burs miktarı MEB önerisi ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Yurtdışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince ödenen ve ülkelere göre değişen aylık burs miktarıdır. Ülkelere göre alabileceğiniz burs miktarlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150502-6-1.pdf

Öğrenime başlamadan önce, mecburi hizmetlerini tamamladıklarını, parasal karşılığını ödediklerini ya da takside bağladıklarını ispatlamaları gerekmektedir. Öğrenime başladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüğü belirlenen öğrencilerin öğrencilik hakları sona erer.

Askerlik yükümlüğünü yerine getirmeyenlere aynı seviyede bir yurtdışı öğrenim izni verilmemektedir. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini tamamlamaları halinde yüksek lisans izni verilmektedir.

Avukatlık kadrolarına ya da avukatlık stajı istenen kadrolara atanacak öğrencilerin, yurtdışında eğitimlerine başlamadan önce avukatlık stajlarını tamamlamaları ve staj tamamlama belgelerini adına öğrenim görecekleri kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

YLSY bursu karşılıklı bir burstur. Öğrencilerin Yurtiçinde, resmi burslu statüsünde öğrenim gördüğü süre kadar Yurtdışında ise öğrenim gördüğü sürenin 2 katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaktadır. Mecburi hizmet yükümlülüğü, öğrencilerin adına öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumu yada kamu kurum ve kuruluşlarında yerleştirildikleri kadrolarda hizmet vermeleri ile yerine getirilmiş olur.

Yüksek lisans öğrenimlerini başarı ile tamamlayan ve mecburi hizmetleri sona eren öğrenciler sadece doktora eğitimi için tekrar YLSY bursundan faydalanabilirler. Daha önce doktora eğitimlerini tamamlamış olanlar bu haktan faydalanamaz.

Bakanlık tarafından resmi burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek lisans eğitimi döneminizde 6 aydan fazla süre uzatımı kullanmamış olmanız gerekmektedir. Ancak öğrenim gördüğünüz kurumdan, eğitim ve tüm yaşam masraflarınızı karşılayacak karşılıksız bir burs yada asistanlık ücreti almanız durumunda, öğrenim gördüğünüz kurumun da görüşü alınarak, Bakanlık tarafından resmi burssuz statüde doktora eğitimi almanıza izin verilebilir.

Yüksek lisans diplomanız yada bitirme belgenizi Bakanlığa göndermeniz ve yine Bakanlığın ve YÖK’ün kabul ettiği listelerdeki üniversitelerden birinden kabul almanız gerekmektedir.


Öğrenim süreleri dil öğrenimi için en fazla bir yıldır. Lisansüstü eğitim için ise öğrenim görülen ülkenin eğitim süresi dikkate alınarak belirlenir. Bu süre yüksek lisans için en fazla 2 yıl, doktora için ise en fazla 4 yıldır.

Öğrenim süreleri, eğitimin süre uzatımı ile ilgili geçerli bir sebebe dayanmak ve  uzatma talebinde bulunulan öğretim döneminin başlamasından en az 2 ay önce başvurmak koşulu ile en fazla;

Dil öğrenimi için, 6 aya kadar burslu
Yüksek lisans öğrenimi için, 6 aya kadar burslu, 6 aya kadar burssuz
Doktora öğrenimi için, 1 yıla kadar burslu, 1 yıla kadar burssuz olarak

Bakanlık ya da Yurtdışı temsilcilikleri tarafından uzatılabilir

Yurtdışında lisansüstü öğrenim gören öğrencilere, öğrenimleri sırasında, teknik bilgi ve görgülerini artırmak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere öğrenim aldıkları ülkede ve ya zorunlu hallerde başka bir ülkede staj yapmalarına Eğitim Müşavirlikleri, Ateşelikler bunların bulunmadığı durumlarda Bakanlık veya adına öğrenim gördükleri kurum tarafından izin verilebilir.

Bakanlığın yada adına öğrenim görülen Kurumun izni alınarak ve dönem kaybı olmaksızın bu hususlarda değişiklik yapılabilmektedir. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda ise 2 döneme kadar kayba izin verilmektedir. Değişiklik sebebi ile öğrenimine ara veren öğrenciler burssuz izinli sayılmaktadır.

Öğrencilerin, uluslararası proje, araştırma çalışması veya Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili yada akademik çalışmalarına katkı sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belgelendirmeleri durumunda , Yurtdışı Temsilciliği’nin görüşü alınarak ve mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde Bakanlığa başvurmak koşulu ile doktora sonrasında 1 yıla kadar resmi burssuz statüde çalışma izni verilebilmektedir. Bu süre yine resmi burssuz statüde en fazla 1 yıl uzatılabilir.

Aynı öğretim yılı içinde 2 aya kadar olan süreler için Yurtdışı Temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorunluluğu bulunmaktadır. 2 ayı gecen süreler için Yurtdışı Temsilcilik teklifi üzerine Bakanlık yada adına öğrenim görülen kurumun izni söz konusu olacaktır.

Öğrenciler öğrenim gördükleri ülkeye dönüş bilgilerini de Yurtdışı temsilciliklerine bildirmekle yükümlüdürler.

Sözlü sınav komisyon üyeleri, Daire Başkanı, daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip Bakanlık personeli, öğretim görevlileri ile İlgili Kurum daire başkanı ve üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personeli içerisinden Bakanlık tarafından belirlenen 2 asil ve 1 başkan dan oluşmaktadır.

Bu statüdeki öğrenciler Kurumları tarafından eğitim süreleri boyunca aylıksız izinli olarak değerlendirilirler. Öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra 2 ay içerisinde Kurumlarındaki görevlerine dönmek ve adına öğrenim gördükleri Kuruma görev talep dilekçelerini vermekle yükümlüdürler. Bu sürelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler kendileri için yapılan masrafları faizi ile ödemekle yükümlüdürler.

Ayrıca, aylıksız izinli sayıldığı kuruma dönen öğrenciler, göreve dönüş bilgisini Kurumları ile birlikte  Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Öğrenim görülen yükseköğrenim kurumundan yada onun aracılığı ile karşılıksız burs yada asistanlık ücreti alan öğrenciler resmi burslu olarak öğrenimlerine devam edebilecekleri gibi, istekleri halinde kısmi burslu yada resmi burssuz statüye de geçebilirler.

Yurtdışı öğreniminize başladığınızda Bakanlığa dilekçe ile başvurmanız durumunda 1416 sayılı kanun kapsamında resmi burslu statüde öğrenci olduğunuzu gösteren yazı alarak bu yazı ile devlet hastanelerinde tedavi görebilirsiniz.

 1. Öğrenimini belirtilen sürelerde tamamlamayan
 2. Öğrenimden vazgeçen
 3. Öğrenim Kurumuna devam etmeyen
 4. Üst üste 2 yıl başarısız olan
 5. Öğrenim gördüğü yüksek öğrenim Kurumunun kurallarına aykırı hareket ettiği için kurum ile ilişiği kesilen
 6. Öğrenimlerine başarılı şekilde devam etmelerine rağmen askerlikle ilgili  kanunlarda belirtilen yaş sınırına gelen (yüksek lisans için 32, doktora için 35) 
 7. Akademik çalışmalarını engelleyici özellikte gelir getirici bir işe sahip olan
 8. Aynı yıl içerisinde 2 ayı aşan süre bakanlık/Adına öğrenim görülen Kurumdan izin almadan öğrenim yerinden ayrılan veya izinli olduğu dönem sonunda öğrenim yerine dönmeyen ve bu davranışı öğrenim süreleri içinde tekrarlayan
 9. T.C vatandaşlığı ve öğrencilik onuruna yakışmayan hareketlerde bulunan
 10. 1Bölgesinde bulunan Yurtdışı temsilcilik talimatlarını dinlememekte ısrarcı olan
 11. Ülke için zararlı sayılan hareketlerde bulunan ya da bu faaliyetlere katılan
 12. Bulundukları ülke kanunlarına göre suç sayılan faaliyetleri yüzünden hapis cezasına mahkum edilen
 13. YLSY yönetmeliği ve yüklenme senedi esaslarına aykırı hareket edenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilmektedir.

 

Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin bu tarihten itibaren 2 ay içerisinde yurda dönmek ve Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösteren belge ile birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim gördükleri kurum/kuruluşa vermeleri gerekmektedir.
Adına öğrenim gördüğünüz kuruma görev talebi için başvurduğunuz tarihten itibaren 3 ay içerisinde göreve başlayabilirsiniz.

Bakanlıkça belirlenen, yurtdışında en fazla eğitim sürelerini geçmeyen yurtdışı eğitim süreleri çalışma süresi olarak değerlendirilmektedir.

 1. Öğrenimlerini gönderildikleri amaca uygun bir derece ile tamamlayamayanlar
 2. Öğrenim görmekten vazgeçmiş olanlar
 3. Öğrenimlerini tamamladıktan sonra 2 ay içerisinde görev talebinde bulunmayanlar
 4. Atandığı göreve belirtilen süre içerisinde başlamamış olanlar
 5. Yüklenme senedi veya müteselsil kefil senedi maddelerine aykırı davrananlar
 6. Mecburi hizmet süreleri tamamlanmadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç cezası alanlar
 7. Mevzuata uygun olmayan hareketlerinden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler
 8. Öğrenim masraflarını faizi ile birlikte ödemek zorunda kalırlar.

Bu durumdaki öğrenciler sonraki 2 sene YLSY başvurusu yapamayacaklardır. Haklarını kullanma konusunda emin olmayan adayların kurum tercihi yapmamaları daha doğru bir seçenektir.

Evet, bu durumda eşinizi de yanınızda götürebilirsiniz. Eşiniz için bağımlı vize başvurusunda bulunarak vizenin olumsuz sonuçlanmasını bertaraf etmiş olursunuz.

Evet, eğitim gören kişinin haftada 20 saat, eşinin ise haftada 40 saat yasal çalışma izni bulunmaktadır.

Bu durumda bulunan öğrenciler YLSY alan tercihlerini, sahip oldukları her bir lisans alanı için yapabilirler.

Bakanlık, bu durumdaki öğrenciler için 12 aya kadar yurtdışı yabancı dil eğitimine izin vermektedir. Verilen süre içerisinde yeterli dil puanını alamayan öğrencilerin talebi üzerine bu süre 6 aya kadar uzatılabilmektedir. Öğrencilerin resmi bursiyerlikleri açıklandıktan sonra ilk yurtdışı dil kursu tercihlerine katılmaları ve tercih işlemleri sonrasında kendileri tarafından belirlenen ve Bakanlık tarafından onaylanan dil kursuna 6 ay içerisinde başlamaları gerekmektedir.

تعليقات الطلاب


شاهد مقاطع الفيديو ، واحصل على تعليقات الطلاب الذين يعانون من المملكة المتحدة!

دعم Whatsapp Live
هل تحتاج مساعدة؟
اختر أحد ممثلينا أدناه لبدء الدردشة.
Zeliha ÜNGÜL
مستشار التعليم Ankara
Online
Ahmet BUGANCIK
مستشار التعليم İstanbul
Online